Zmiana layoutu i relokacje maszyn - konferencja MOVIDA

W dniach 3-5 grudnia 2019 roku odbyła się kolejna edycja konferencji organizowanej przez Movida. Poświęcona została skomplikowanym projektom zmiany layoutu i relokacji maszyn oraz linii produkcyjnych.


Trzy dni spotkań były wypełnione merytorycznymi rozmowami, dyskusjami oraz prezentacjami prelegentów. Podczas konferencji, jednymi z prelegentów byli także przedstawiciele naszej firmy. Sebastian Gawron, Prezes Zarządu oraz Łukasz Kurowski, Dyrektor Pionu Relokacji. Przedstawili prezentację opartą na case study: Kompleksowa relokacja zakładów przemysłowych w toku produkcyjnym. W czasie prelekcji opowiedzieli między innymi: czym jest relokacja generalnie i czym rożni się od transferu w toku produkcyjnym, jaki jest zakres kompleksowego projektu relokacyjnego. Podczas wystąpienia omówiono także wpływ ciągłej pracy na proces relokacyjny oraz zagrożenia i problemy, które mogą wystąpić podczas realizacji projektu.


W czasie swojego wystąpienia, Sebastian Gawron i Łukasz Kurowski podkreślali, że każde zagadnienie staje się zrozumiałe, jeżeli jest przedstawione na przykładnie. Tematyką ich prezentacji był case study na bazie własnego doświadczenia przy realizacji kompleksowej relokacji zakładów przemysłowych w ciągu produkcyjnym z Niemiec do Polski. Podczas wystąpienia omówiono zagadnienia związane z zarządzaniem projektem od strony Wykonawcy, sprawnym procesem relokacji, dobrymi praktykami przy realizacji oraz poprawnej komunikacji Wykonawcy ze Zlecającym.

2022 (1)
Styczeń (1)
2021 (14)
2020 (14)
2019 (5)
2018 (2)
2017 (1)
Kontakt