Zmiana layoutu i relokacje maszyn - konferencja MOVIDA

W dniach 3-5 grudnia 2019 roku odbyła się kolejna edycja konferencji organizowanej przez Movida. Poświęcona została skomplikowanym projektom zmiany layoutu i relokacji maszyn oraz linii produkcyjnych.


Trzy dni spotkań były wypełnione merytorycznymi rozmowami, dyskusjami oraz prezentacjami prelegentów. Podczas konferencji, jednymi z prelegentów byli także przedstawiciele naszej firmy. Sebastian Gawron, Prezes Zarządu oraz Łukasz Kurowski, Dyrektor Pionu Relokacji. Przedstawili prezentację opartą na case study: Kompleksowa relokacja zakładów przemysłowych w toku produkcyjnym. W czasie prelekcji opowiedzieli między innymi: czym jest relokacja generalnie i czym rożni się od transferu w toku produkcyjnym, jaki jest zakres kompleksowego projektu relokacyjnego. Podczas wystąpienia omówiono także wpływ ciągłej pracy na proces relokacyjny oraz zagrożenia i problemy, które mogą wystąpić podczas realizacji projektu.


W czasie swojego wystąpienia, Sebastian Gawron i Łukasz Kurowski podkreślali, że każde zagadnienie staje się zrozumiałe, jeżeli jest przedstawione na przykładnie. Tematyką ich prezentacji był case study na bazie własnego doświadczenia przy realizacji kompleksowej relokacji zakładów przemysłowych w ciągu produkcyjnym z Niemiec do Polski. Podczas wystąpienia omówiono zagadnienia związane z zarządzaniem projektem od strony Wykonawcy, sprawnym procesem relokacji, dobrymi praktykami przy realizacji oraz poprawnej komunikacji Wykonawcy ze Zlecającym.

2021 (14)
2020 (14)
2019 (5)
2018 (2)
2017 (1)
Kontakt