Inżyniering - dla lepszej przyszłości

Zespół inżynierski SURETU składa się z projektantów i technologów, specjalistów w zakresie elektryki, elektromechaniki, konstrukcji przemysłowych, budownictwa, instalacji produkcji i in. Zapewnia obsługę projektową i nadzór nad kilkoma odpowiedzialnymi i istotnymi dla produkcji i relokacji obszarami. Przygotowuje nie tylko pełną dokumentację projektową zadania, ale koordynuje uzyskanie certyfikatu CE dla relokowanej lub instalowanej maszyny w nowym środowisku (up-grade).

WykrzyknikZałożenie jest jednoznaczne – maszyna ma pracować w nowym miejscu tak samo lub lepiej niż na poprzednim. To kwestia odpowiedzialności za proces produkcyjny. SURET podoła temu zadaniu.

Fachowcy SURETU wykonują projekty techniczne, okołobudowlane, przyłączeniowe na potrzeby instalacji gniazd produkcyjnych. Do zadań zespołu inżynierskiego SURETU należy również nadzór inżynierski budowy (zatwierdzenia, protokoły, itp.) oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej. Niezbędnym etapem instalacji fabryk są często wymagane pomiary techniczne, które wykonuje specjalista SURETU.

W przypadku projektowania nowych zakładów, fabryk lub modyfikacji istniejących, zespół inżynierski SURETU zapewni wsparcie projektowe i doradztwo na każdym etapie realizacji, dzieląc się swoim doświadczeniem i multi-dyscyplinarną wiedzą. Inwestor ma zespół inżynierski w pakiecie. Pod ręką.

Wykrzyknik
Zyskujesz na pewności bezpieczeństwie realizacji, kiedy masz opiekę inżynierską SURETU na każdym etapie inwestycji. Kompleksowa obsługa.


Kontakt