Montaż maszyn i urządzeń - kompleksowa obsługa instalacji

Zakup nowej maszyny lub relokacja urządzenia już eksploatowanego w firmie wiąże się z koniecznością zamontowania maszyny w jej nowej lokalizacji. Montaż maszyn – szczególnie w warunkach zachowania ciągłości produkcji to duże wyzwanie logistyczne i techniczne. Należy sformować zespół instalacyjny, opracować projekt instalacji, zapewnić dostęp mediów i zapewnić spełnienie warunków technicznych w nowej lokalizacji.

Nasza firma od lat pomaga przedsiębiorstwom rozbudowującym i modernizującym swój park maszynowy, oferując usługę kompleksowego montażu maszyn i urządzeń. W zależności od potrzeb lub/i oczekiwań przedsiębiorstwa montaż maszyn i urządzeń może obejmować:

  • ocenę (weryfikację) miejsca i warunków montażu maszyny
  • zapewnienie mediów przewidzianych w ramach montażu maszyny,
  • montaż maszyny/urządzenia we wskazanym miejscu,
  • weryfikację prawidłowości montażu (rozruch testowy).

Dlaczego warto zlecić montaż maszyn firmie SURET?

Praktyka pokazuje, że outsourcing montażu maszyny lub urządzenia przynosi firmie szereg korzyści, a przede wszystkim ogranicza ryzyko. Przedsiębiorstwo nie absorbuje własnych pracowników, do minimum ogranicza przestoje produkcyjne, nie podzleca części zadania montażu maszyny podmiotom zewnętrznym, ale całość montażu maszyny może powierzyć JEDNEMU wykonawcy, eliminując rozmycie odpowiedzialności i skracając łańcuch komunikacji. Jedno zadanie – jeden wykonawca.

Dlaczego warto zaufać SURETOWI?

Jesteśmy firmą relokacyjną o ugruntowanej pozycji na rynku. Nasi specjaliści z sukcesami przeprowadzili setki projektów relokacji i zmontowali dziesiątki maszyn i urządzeń z różnorodnych sektorów przemysłu. Przemawia za nami wiedza i wieloletnie doświadczenie.

Kontakt