Kim jesteśmy
System zarządzania ISO

Jesteśmy firmą relokacyjną.

Zaczynaliśmy w 1992 roku na rynku logistyki przemysłowej, a od 12 lat budujemy markę specjalisty transferu i instalacji maszyn, linii technologicznych i całych fabryk. Instalujemy również nowe zakłady lub pojedyncze gniazda produkcyjne. Działamy w kraju, na rynku europejskim, azjatyckim, amerykańskim. Mamy wiedzę i moce techniczne, by w najdalszym zakątku globu zdemontować, zapakować, przewieźć w inne miejsce, tam rozładować i uruchomić Twoją maszynę lub linię produkcyjną. Mamy potencjał, by podjąć się instalacji całego nowego zakładu. Wskaż miejsce na mapie.

Na sprawną relokację składa się wiele operacji. Dlatego nasz zespół jest multi-dyscyplinarny. Tworzą go doświadczeni fachowcy, specjaliści i pasjonaci swoich branż. To z nich zbudujemy grupę do Twojego zadania. Grupę specjalną.

Jeśli planujesz budowę fabryki, uruchomienie nowej produkcję czy przemieszczenie maszyn - jesteśmy do dyspozycji. Skontaktuj się nami.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Misją firmy jest dostarczanie Klientom najwyższej jakości realizowanych usług (logistyki transportu wewnątrzazkładowego, obsługi magazynów, relokacji linii technologicznych, sprzedaży, wynajmu oraz serwisu technicznego sprzętu transportowego), poprzez efektywne połączenie aspektów ekonomicznych i jakościowych, poszanowaniem środowiska naturalnego oraz zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Głównymi celami dla naszej firmy są:

 • rzetelne oraz terminowe dostarczanie Klientom oferowanych usług i produktów,
 • spełnianie wszystkich wymagań Klientów w zakresie jakości, poszanowania środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • ciągłe monitorowanie i podnoszenie jakości oferowanych usług w celu uzyskania pełnej satysfakcji Klienta, poprzez spełnianie wszystkich wymagań,
 • systematyczne monitorowanie i ograniczenie niekorzystnego wpływu świadczonych usług na środowisko naturalne,
 • systematyczne monitorowanie i doskonalenie poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie realizowanie oferowanych usług.

Przyjęte cele główne realizujemy przez:

 • poznawanie, monitorowanie oraz spełnianie potrzeb oraz wymagań Klientów,
 • zaangażowanie najwyższego kierownictwa w działania na rzecz jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz środowiska,
 • racjonalne i efektywne kosztowo wykorzystanie posiadanych zasobów oraz przyjmowanych rozwiązań,
 • prowadzenie nieustannej optymalizacji procesów w celu poprawy efektywności realizowanych usług oraz zapewnienia środków na niezbędne inwestycje,
 • nieustanne doskonalenie oferowanych usług w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne, organizacyjne oraz jakościowe,
 • wykorzystanie posiadanej wiedzy oraz zdobytego doświadczenia do zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz monitorowanie stanowisk pracy w celu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • efektywne i oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz doskonalenie procesów zagospodarowywania odpadów technologicznych,
 • podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników dotyczących realizowanych procesów, odpowiedzialności za usługę oraz zagadnień związanych z jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • pozyskiwanie nowych Klientów oraz rozszerzanie zakresu współpracy ze stałymi Klientami,
 • spełnienie wymagań przepisów prawnych i innych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz środowiska,
 • zapewnienie zasobów i warunków do wdrożenia i realizacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
 • ciągłe doskonalenie działań w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest wdrożona i zakomunikowana wszystkim pracownikom, zrozumiana oraz realizowana we wszystkich oddziałach SURET Sp. z o.o.

Dębica, 28.03.2018 r.
Suret Sp. z o.o.

pliki do pobrania

Kontakt