Transfer produkcji | relokacja linii produkcyjnych i technologicznych

Oferta SURETU obejmuje przygotowanie projektu demontażu urządzenia, sam demontaż z odinstalowaniem mediów, pakowanie specjalistyczne i załadunek na środek transportu z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu (dźwigi specjalne, halowe, itp.). Sprzęt jest dobierany w sposób optymalny (koszty) i bezpieczny dla urządzenia i operacji. Podobną kompleksowość obsługi SURET zapewnia na etapie rozładunku na miejscu docelowym. Istotną umiejętnością fachowców SURETU jest przygotowanie do transportu morskiego (pakowanie specjalistyczne).

Wykrzyknik
Koszty relokacji w znacznym stopniu zależą od optymalnego doboru sprzętu transportowego i sposobu jego wykorzystania. Liczy się doświadczenie SURETU.

SURETU potrafi zapewnić sprawny i bezpieczny transport relokowanego urządzenia z dowolnego miejsca w kraju, w Europie i na świecie. Ładunki wielkogabarytowe stanowią wyzwanie, z którym SURET już niejednokrotnie sobie radził, np. transport drogowy na trasie Polska – Turcja ładunków 4 x 60t lub transport morski kontenerowy ładunku o wadze 160t z Malezji. SURET odpowiada za stronę formalną transferu (pozwolenia, certyfikaty) i koordynację (harmonogram). Dla specjalistów SURETU ograniczenia czasowe i bariery techniczne nie istnieją. Wszystko jest kwestią dopracowanego projektu relokacji.

SURET potrafi przygotować i przeprowadzić relokację maszyn w toku produkcji, bez jej pełnego wyłączenia. Dobrze zaplanowany transport maszyn, ścisła współpraca i krótkie terminy relokacji i instalacji, przy przygotowanych wcześniej zapasach produkcji (stock) i wykorzystaniu na operację np. dni wolnych (weekend), dają gwarancję krótkiego wyłączenia produkcji, a tym samym płynnego toku dostaw produktu.


Wykrzyknik
Kiedy zlecisz relokację firmie SURET odbiorca Twoich produktów nawet nie zauważy przestojów w produkcji.

Kontakt