Serwis

SURET, jako kwalifikowany dostawca usług relokacji, instalacji i serwisu, jest w stanie zapewnić pełny, wszechstronny i długoterminowy zakres obsługi na zasadach outsourcingu. Poza wsparciem specjalistycznych służb utrzymania ruchu swoją metodyką i wieloletnim doświadczeniem, może w dowolnym zakresie zapewnić dostęp do zasobów ludzkich, materiałów i sprzętu na wynajem w ramach kontraktu terminowego.

Wykrzyknik
Koszt własnych służb utrzymania ruchu zwykle jest wyższy od outsourcingu oferowanego przez specjalistów SURETU.

SURET zapewnia specjalistyczny serwis techniczny maszyn, urządzeń i całych linii produkcyjnych w określonych przez dysponenta zakresach. Oferta serwisowa specjalistów SURETU dotyczy obecnie użytkowanego parku maszynowego klienta, tych urządzeń, które właśnie były relokowane, a także maszyn planowanych do transferu. SURET wykonuje również pojedyncze operacje serwisowe na żądanie. Operacje i czynności około-serwisowe mogą obejmować przewidziane przez producenta lub użytkownika okresowe przeglądy maszyn i urządzeń w zakresie mechaniki, energetyki, elektromechaniki lub inne specjalistyczne. To gwarancja sprawności parku przez obniżenia współczynnika awaryjności. Ścisła współpraca z serwisami producentów lub dostawców urządzeń pozwala SURETOWI w pełni zabezpieczyć serwisowanie zarówno nowych instalacji jak i używanych, po relokacji. W zakresie konserwacji SURET wykonuje operacje: specjalistycznego czyszczenia technicznego, malowania czy przygotowania i pakowania urządzeń do długoterminowego przechowywania.

Wykrzyknik
Serwis oferowany przez SURET jest konkurencyjny cenowo w stosunku do serwisu producenckiego.

SURET oferuje up-grade istniejących linii technologicznych dla uzyskania wyższej wydajności i optymalizacji procesów produkcji. Know-how doświadczonych specjalistów SURETU pomoże znaleźć i wyeliminować słabsze gniazda produkcyjne i zbędne ciągi transportu przez zaprojektowanie nowego lay’outu i jego fizyczne wdrożenie (realizacja relokacji). SURET podejmując się zadania optymalizacji procesów produkcji, bierze na siebie odpowiedzialność za cały proces – zarządza zmianą. Up-grade dotyczy również przygotowania nowej pojedynczej lokalizacji pod potrzeby relokacji. W tym zakresie SURET wykonuje: dostosowanie stanowiska produkcyjnego do minimalnych wymagań dyrektyw maszynowych i wymogów bhp.

Wykrzyknik
Powierzając zmiany instalacyjne specjalistom SURETU, możesz im zaufać, a samemu skupić się wyłącznie na produkcji.


 

Kontakt