Transport i rozładunek maszyn

Transport maszyn to w branży relokacyjnej nieodłączny element każdego projektu. Bez względu na to, czy transportowane jest jedno urządzenie, linia produkcyjna czy cały zakład produkcyjny oraz jakie są gabaryty poszczególnych elementów, konieczne jest zapewnienie przede wszystkim bezpiecznej relokacji z punktu A do punktu B.

Oferta Suretu obejmuje kompleksowy zakres prac: przygotowanie demontażu urządzeń, ich transport, rozładunek oraz montaż w miejscu docelowym. Jak wiadomo, przy każdym z takich projektów ważne jest odpowiednie zabezpieczenie transportu maszyn

WykrzyknikOferta SURETU obejmuje przygotowanie:

  • projektu demontażu urządzenia,
  • demontaż z odinstalowaniem mediów,
  • sporządzenie dokumentacji montażowej,
  • pakowanie specjalistyczne,
  • załadunek na środek transportu z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu (dźwigi specjalne, halowe, wózki widłowe wysokotonażowe, suwnice itp.),
  • rozładunek maszyn.

Sprzęt jest dobierany w sposób optymalny (minimalizacja kosztów) i bezpieczny dla urządzenia i operacji. Podobną kompleksowość obsługi SURET zapewnia na etapie rozładunku maszyn na miejscu docelowym. Warta podkreślenia jest fachowość w przygotowaniu transportu drogowego, morskiego oraz lotniczego (pakowanie specjalistyczne wraz z ształowaniem). Koszty relokacji w znacznym stopniu zależą od optymalnego doboru sprzętu transportowego, który jest dobierany indywidualnie po analizie warunków lokalnych w miejscu demontażu oraz montażu. Racjonalne dobranie technologii do realizacji oraz właściwe jej wykorzystanie jest gwarancją sprawnego zrealizowania zlecenia.

SURET potrafi zapewnić sprawny i bezpieczny transport i rozładunek maszyn z dowolnego miejsca w kraju, w Europie i na świecie. Ładunki wielkogabarytowe stanowią wyzwanie, z którym SURET już niejednokrotnie sobie radził, np. transport drogowy na trasie Polska – Turcja ładunków 4 x 60t lub transport morski kontenerowy ładunku o wadze 160t z Malezji. SURET odpowiada za stronę formalną transferu (pozwolenia, certyfikaty) i koordynację (harmonogram). Dla specjalistów SURETU ograniczenia czasowe i bariery techniczne nie istnieją. Wszystko jest kwestią dopracowanego projektu relokacji.

SURET potrafi przygotować i przeprowadzić relokację maszyn w toku produkcji, bez jej pełnego wyłączenia. Dobrze zaplanowany transport maszyn, ścisła współpraca i krótkie terminy relokacji, rozładunku i instalacji, przy przygotowanych wcześniej zapasach produkcji (stock) i wykorzystaniu na operację np. dni wolnych (weekend), dają gwarancję krótkiego wyłączenia produkcji, a tym samym płynnego toku dostaw produktu.

Przykładowe realizacje z ostatnich lat:

2018
przemysł budowlany - kompleksowy transport maszyn z 4 zakładów produkcyjnych w toku produkcyjnym - Niemcy/Polska
2018
przemysł energetyczny - instalacja linii technologicznej do produkcji ogniw fotowoltaicznych - Malezja
2017
przemysł odlewniczy - relokacja w toku produkcyjnym maszyn oraz urządzeń produkcyjnych
2017
przemysł lotniczy - kompleksowy rozładunek i przemieszczenie wraz z montażem centrum obróbczego - Polska
2017
przemysł samochodowy - kompleksowa relokacja urządzeń w tym transport lotniczy. Montaż w miejscu docelowym – Polska/Meksyk
2017
przemysł fotowoltaniczny - kompleksowa relokacja zakładu produkcyjnego do nowej siedziby – Polska
2017
przemysł samochodowy - kompleksowa relokacja zakładu produkcyjnego do nowej siedziby – Polska
2017
przemysł samochodowy - rozładunki oraz instalacja linii produkcyjnej – Finlandia
2016
przemysł energetyczny - relokacja zakładu do nowej lokalizacji wraz z modernizacją infrastruktury mediowej. Montaż instalacji wysokiego napięcia dla obszaru testu urządzeń energetycznych – Polska
2016
przemysł samochodowy - montaż oraz instalacja linii technologicznej do produkcji szyb samochodowych – Malezja
2016
przemysł tytoniowy - kompleksowa relokacja linii do nowej lokalizacji – Rumunia/Polska
2015/2016
przemysł AGD - kompleksowa relokacja maszyn wtryskowych oraz linii produkcyjnych do nowej lokalizacji – Turcja/Polska
2014/2015
przemysł samochodowy - Kompleksowa instalacja maszyn i linii produkcyjnych w nowym zakładzie wraz z wykonaniem i podłączeniem infrastruktury mediowej – Polska
2014/2015
Kompleksowy transport maszyn i urządzeń z obecnego zakładu do nowej lokalizacji, instalacja maszyn w nowej lokalizacji wraz z podłączeniem do mediów zasilających oraz dostosowaniem maszyn do minimalnych wymagań – Niemcy/Polska
2014
przemysł samochodowy- Kompleksowy demontaż linii technologicznych, maszyn i urządzeń wraz z pakowaniem do transportu drogowego oraz morskiego- Finlandia
Kontakt