Kompleksowy projekt instalacyjny bez niespodzianek

W przemyśle termin instalacja oznacza montaż urządzeń technicznych i ich uruchomienie w docelowych miejscach pracy. Wiąże się to w rozbudowaną listą operacji, z jakich składa się projekt instalacyjny (warunki graniczne, sytuacja produkcyjna, specyfika tej produkcji, dostęp mediów, rodzaj i tryb rozruchu, dostępne miejsce, i in.). Dlatego niezbędne jest pełne, kompleksowe i zintegrowane zarządzanie projektem instalacyjnym. Przemawia za tym wielość i różnorodność zadań do wykonania projektu instalacyjnego, a przede wszystkim – ilość potencjalnych ryzyk w procesie instalacji.

Komu powierzyć zarządzanie projektem instalacyjnym?

Zarządzanie projektem instalacyjnym można powierzyć jednostce wewnętrznej lub firmie zewnętrznej. W tym drugim przypadku przedsiębiorstwo zyskuje pewność, że projekt zostanie wykonany kompleksowo, z zachowaniem pełnej odpowiedzialności po stronie JEDNEGO wykonawcy. Jeden projekt instalacyjny – jeden zarządzający.

Dlaczego Suret?

Jesteśmy firmą specjalizującą się w realizacji projektów relokacyjnych i instalacyjnych. Od lat z sukcesami pomagamy przedsiębiorcom, którzy rozbudowują i modernizują swój park maszynowy. Powierzyły nam zarządzanie projektem instalacyjnym przedsiębiorstwa z branż:

  • lotniczej
  • automotive
  • energetycznej
  • zbrojeniowej
  • przemysłu ciężkiego
  • i chemicznej.
Kontakt